Het ratten experiment

De originele studie die wereldwijd opwinding teweeg bracht over het gebruik van olijfolie met carbon 60 nader toegelicht, dat als resultaat een verlengde levensduur aantoonde bij de onderzochte ratjes.

In de “beroemde rattenstudie” doseerden de wetenschappers 10 maanden oude ratten, dagelijks gedurende 7 dagen, daarna wekelijks tot het einde van de tweede maand en vervolgens maandelijks tot het einde van de zevende maand, waarna alle doseringen stopten.

Er waren 3 groepen ratten, één groep kreeg water, een andere olijfolie en de derde groep Carbon 60 in olijfolie. Tot grote verbazing leefden de ratten die Carbon 60 in olijfolie kregen toegediend langer dan de andere groepen ratten. Geheel tegen de verwachting van de onderzoekers in.

Na drie jaar waren alle ratjes die alleen met water verzorgd werden gestorven, overeenkomend met de typische levensverwachting van een rat die ongeveer 2,5 tot 3 jaar oud kan worden

De ratten met-alleen-olijfolie leefden gemiddeld 18% langer dan de alleen-met-water-verzorgde ratten, terwijl de met Carbon60-in-olijfolie behandelde ratten 90% langer leefden dan de ratten met alleen water.

Sommige van de met C60-gedoseerde ratten leefden maar liefst 4,5 jaar, en anekdotische verslagen van de onderzoekers suggereren dat de laatste ratten na 6 jaar eindelijk werden omgebracht zodat het onderzoek uiteindelijk kon worden gepubliceerd.

De onderzoekers stelden dat de primaire manier waarop de carbon 60 zijn effect had, kwam door de vermindering van oxidatieve stress. Met andere woorden, de carbon 60 fungeerde op de een of andere manier als een krachtige antioxidant en verminderde de effecten van veroudering.

Om er zeker van te zijn dat hun resultaten geldig waren, behandelden de onderzoekers ook een andere groep ratten met tetrachloorkoolstof (CCI4), dat meestal vrij giftig is voor ratten.

De controleratten vertoonden de gebruikelijke toxische respons, met hun symptomen die ongeveer 24 uur duurden, maar de met Carbon 60 met olijfolie behandelde ratten vertoonden deze symptomen slechts gedurende ongeveer 5 uur. Ze onderzochten ook de levers van al hun ratgroepen en ontdekten dat de koolstof 60 de levers van de ratten tegen schade beschermde.

De onderzoekers stelden niet alleen vast dat Carbon 60 niet giftig was voor zoogdieren, maar ontdekten ook dat carbon 60 het lichaam en de lever beschermde tegen schade en dus de levensduur daardoor aanzienlijk verlengde.

De onderzoekers vroegen zich ook af of langdurige toediening een even langere levensduur-verlenging bij de ratten had kunnen opleveren, wat een fascinerende insteek oplevert voor verder onderzoek naar de bijna magisch te noemen eigenschappen van carbon 60.

Anti Oxidant