Longevity

Longevity is afgeleid van het Latijnse woord “longaevitās” en betekent “een lange levensduur”. Het streven naar je maximaal haalbare leeftijd is het doel van longevity. Als je ouder wordt dan de meeste mensen, zou je kunnen zeggen dat je een “lang leven” hebt in vergelijking met de gemiddelde leeftijd.
Laat duidelijk zijn dat het ook belangrijk is in welke lichamelijke staat je de hoge leeftijd bereikt. Met veel kwalen en ongemakken die de ouderdom nou eenmaal met zich mee brengt is het voor de meeste mensen geen prettig vooruitzicht.

Je kunt een lange levensduur bereiken door een gezonde levensstijl. Biologisch wordt levensduur gedefinieerd als “de verwachte gemiddelde levensduur onder ideale omstandigheden”. Dan dient zich de volgende vraag aan, wat zijn ideale omstandigheden?? Het precieze antwoord is moeilijk te geven want heden ten dage wordt nog veel onderzoek gedaan naar wat precies het beste dieet is en wat de beste voedingsstoffen zijn, de beste oefeningen en of bepaalde farmaceutische producten of voedingssupplementen kunnen bijdragen om de verwachte levensduur te verlengen.

Door de vooruitgang in de geneeskunde is de levensverwachting de afgelopen 100 jaar behoorlijk gestegen. Veel dodelijke infectie ziekten zijn bijna geëlimineerd. Het is goed mogelijk dat de ware gemiddelde levensduur van de mensheid veel hoger kan zijn. Mensen kunnen langer leven als ze de ideale omstandigheden kunnen creëren. Een gezond dieet met antioxidanten en voldoende lichaamsbeweging.

Wat bepaalt je levensduur?
Over het algemeen wordt aangenomen dat je genen verantwoordelijk zijn voor de mogelijk haalbare leeftijd. Inmiddels is het bekend dat dat maar voor 30% van je levensverwachting geldt. Het belangrijkste deel komt voor rekening van je gedrag en je houding, de omgeving en een beetje geluk.

Je hebt misschien gehoord van verschillende levensduur verlengende methodieken en technieken. Houd in gedachten dat geen van hen bewezen is bij mensen, blijf kritisch en luister naar je gevoel, de meeste zijn slechts theorieën. De enige “bewezen” manier om langer te leven is om een gezond leven te leiden en antioxidanten lijken hier een belangrijke sleutelrol in te spelen.

Anti Aging